Leksands Ju-jutsuklubb logotyp

Välkommen till
Leksands Ju-Jutsuklubb


   

Vi tränar stilen Ju-Jutsu Kai.

Stilen är en självförsvarsstil som är anpassad till nödvärnslagen samtidigt som den innehåller både fart och fläkt.

 

Nu kör vi igång höstens träningar!
Den 23/8 drar vi igång!

Vi har ändrat lite i schemat för att få ihop det med intruktörer.
Knattar tränar numer på måndagar istället för torsdagar vilket innebär lite justerade tider för övriga grupper.
Titta på träningstider så ser ni de nya tiderna.

Mer om stilen och annat viktigt hittar du under delen information.

 

Leksands Ju-Jutsuklubb - självförsvar, trygghet, motion
Måndagar  kl. 17:00 - 20:30

Knattegruppen (6-8 års ålder)   17:00 - 18:00

Mon (9-14 års ålder)   18:00 - 19:00

Kyu (>14 års ålder)     19:00 - 20:30

 

Torsdagar  kl. 17:30 - 20:00

Mon (9-14 års ålder)   17:30 - 18:30

Kyu (>14 års ålder)     18:30 - 20:00

 

Som medlem i klubben är det viktigt att hålla oss informerade om era kontaktuppgifter och om de förändras, så vi snabbt kan kontaka rätt person vid ev. skada. Kom också ihåg att meddela oss på info@leksandsjujutsu.se om ni inte längre kan träna hos oss av någon anledning.

Länk till idrottonline där du kan ansöka om medlemsskap: https://idrottonline.se/LeksandsJujutsuklubb-Budo/BlimedlemFör att beställa GI eller andra saker så underlättar det om du gör på följande vis:

Gå in på SBI-sports webshop:

https://sbisport.se/kampsportsstilar/jujutsu-jiujitsu/ju-jutsu-kai.html och leta fram det du är intresserad av.
Skriv ner detta på en lapp och ge till din instruktör så samordnar vi en beställning av detta.
Det priset du ser på SBI-sports sida är ungefär det priset vi har. Vi tar en liten avgift för brodyren, men har en del rabatter beroende på vad man vill ha.

Från klubbshoppen kan du köpa:

 • Ny Gi (ju-jutsu dräkt)
 • Ju-jutsu Kai systemböcker (teknikhandledning)
 • Träningsöverdrag
 • Träningsutrustning som påk, tränings-kniv och pistol.

 

Det är också möjligt att annonsera gamla gi:s på vår anslagstavla med dina kontaktuppgifter - fråga instruktören om mer information.

 


 

Avgifter.

För att underlätta kassörsarbetet kommer vi inte att fakturera medlems- och träningsavgifter framöver. Vi ber er själva räkna ut och betala enligt tabellen nedan inför varje termin. Betala senast den fjärde veckan av terminen via SWISH (123-000 45 80) eller bankgiro (419-2936). Märk insättningen med ert namn samt "(vår/höst)termin ÅÅÅÅ). Har man inte betalt, får man sitta och titta på träningen. Hör gärna av dig till kassören om du har frågor.

Medlemsavgiften innefattar avgiften till Svenska Ju-jutsuförbundet och Svenska Budo & Kampsportförbundet (där försäkringen ingår).

Träningsavgiften hjälper att täcka Leksands Ju-jutsuklubbs kostnader för att erbjuda själva ju-jutsu träningen.

 

  Knatte Mon Kyu
Medlemsavgift (per kalenderår) - individ 300 kr 300 kr 300 kr
Träningsavgift (per termin) - individ 400 kr 500 kr 600 kr

Graderingsavgift
(betalas vid gradering, inkl. nya bältet)

- 150 kr 250 kr
Ju-jutsu Pass (engångsavgift) inkl. inkl. 150 kr

OBS: Vid vårterminen måste alla betala medlemsavgift tillsammans med terminsavgift d.v.s. om man börjar träna i höst, betalar man medlemsavgift för nuvarande år, och sedan igen vid följande vårterminen (eftersom det är ett nytt kalenderår).

 

 

 

 

 

Åk på läger med oss!

Att åka på läger är ett bra sätt att få ett intensivt tillskott i din ju-jutusträning. Du träffar och tränar med ju-jutsukas från många olika klubbar och skapar bra gemenskap med dina klubbmedlemmar och har det roligt helt enkelt. Vi kommer att berätta om kommande läger och samla in anmälningar under träningen, men nedan hittar du information om några av terminens läger i förhand så att du redan kan boka datumet i kalendern.

Håll koll på Svenska Jujutsuförbundets kalendarium över kommande läger.
http://jujutsukai.se/Instruktörsteam

Alla våra instruktörer kämpar för att leverera den bästa möjliga träningen för alla deltagare och arbetar ideellt. Du kan nå oss via vårt kontaktformulär nedan.

Johan Fändriks

2 Dan

A-Instruktör och barn.

Ansvarig för Kyu- och mon-gruppen på torsdagar.
LJJK Kassör

Mattias Remholt Hansen

1 Dan

A-Instruktör och Barn.

Ansvarig för mon- och kyugrupperna på måndagar.

Anna Daniels

1 Dan

C-Instruktör och Barn.

Ansvarig för Knattegruppen på torsdagar.

LJJK Sekreterare.

Våra hjälpisar

 

Kjell Nygårds

1 Dan

LJJK Ordförande.

Fredrik Svensson

3 Kyu

D-Instruktör.GEMENSKAP
OCH
SJÄLVFÖRTROENDE

Leksands Ju-Jutsuklubb - Gemenskap och självförsvar

 


Information:

Ju-jutsu Kai är Sveriges största ju-jutsustil och Ju-jutsu Kai utövas i form av fysisk och teknisk träning inriktad på det gällande graderingssystemet. Ju-jutsu Kai lämpar sig väl som självförsvar och inriktar sig därför på att ge medlemmarna en ökad kunskap om möjligheten att försvara sig mot fysiskt våld, samt att ge saklig information om de juridiska möjligheterna till nödvärn. Ju-jutsu Kai kan även utföras som en tävlingsidrott enligt Svenska Ju-jutsuförbundets regler.

Ju-jutsu Kai etablerades 1970 i Svenska Budoförbundets regi och Ju-jutsu Kai har framförallt präglats av Hans Gregers mångåriga arbete med att utveckla och modifiera stilen för att skapa ett effektivt självförsvarssystem anpassat till svenska förhållanden. Det första graderingssystemet presenterades 1971 av stilchef Hans Greger och därefter har flera revideringar skett. Sedan 1998 organiserar Svenska Ju-jutsuförbundet all verksamhet som är knuten till stilen Ju-jutsu Kai.

År 2000 påbörjades en omfattande revidering inom Ju-jutsu Kai under ledning av stilchef Hans Greger och riksinstruktör Tony Hansson med syftet att förstärka stilens självförsvarsinriktning och införa ett mer utpräglat säkerhetstänkande. Revideringen och den nya systemboken var klar till påsklägret 2005 och ett helt nytt monsystem riktat till barn och ungdomar mellan 9 och 14 år presenterades på påsken 2006.

Under revideringsarbetet inkluderades nya tekniker och säkerhetskoncept samtidigt som den teknikteoretiska bakgrunden till hur och varför teknikerna fungerar lyftes fram mycket tydligare än tidigare. Som ett resultat av detta arbete kom för första gången en teknisk instruktörshandledning ut under år 2006. I samband graderingssystemets utveckling genomförde Hans Greger och Tony Hansson även en revidering av Ju-jutsu Kais utbildningskoncept vilket resulterade i förbättrade instruktörskurser och nya utbildningskompendier som färdigställdes under år 2009.

Ju-jutsu Kais tekniska koncept utvecklas kontinuerligt och stilchefen tillsammans med riks- och förbundsinstruktörer träffas fortlöpande för att diskutera teknikernas utförande och den tekniska utvecklingen för att Ju-jutsu Kai även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett självförsvarssystem av högsta internationella klass.

(Text från Svenska Ju-jutsuförbundets hemsida)

Leksands Ju-jutsuklubb grundades 1987 och har sedan dess blivit en av Dalarnas största ju-jutsuklubbar med en stor barnverksamhet.
Vi tränar i Åkerö skolas gymnastiksal.Styrelsen för LJJK består under verksamhetsåret 2019 av följande personer:

Ordförande:

Kjell Nygårds

Sekreterare:

Anna Daniels

Kassör:

Johan Fändriks

Ledamot:

Madeleine Thornemo Verhoeven

Ledamot:

Fredrik Svensson

Suppleant:

Lars Green

Suppleant:

Marit Finch Westin

Valberedning:

Erik Dalin, Stephanie Andersson, Manuel Entrambasaguas

Revisor:

Marit Anngård

Revisorssuppleant:

Mattias Hansen-Remholt

Ingen form av doping accepteras för tränande i Leksands ju-jutsuklubb.

Om vi misstänker att någon använder sig av otillåtna preparat och/eller metoder, kommer vi att kontakta WADA för att be dessa utföra kontroll.

Om medlem i klubben visar sig vara dopad, kommer uteslutning att ske med omedelbar verkan och inga erlagda avgifter återbetalas.

Uteslutningen gäller så länge avstängningen enligt WADA gäller.

Det är upp till varje enskild individ att hålla sig uppdaterad på vad som är tillåtet eller inte. Detta kan man enklast ta reda på via Riksidrottsförbundets hemsida http://www.rf.se.

Reglerna är satta för allas säkerhet och välbefinnande samt av en till väldigt viktig anledning:

Eftersom stilen använder slag och sparkar (på kyu-nivån) och om vi skulle råka träffa av misstag så klassas detta som misshandel enligt svensk lag, därför måste vi ha ett samtycke. Därför bugar vi före och efter vi övar tekniker för att tala om för vår träningskamrat att vi är med på det som kommer och tillika så bugar vi för att tala om att vi inte längre är beredd.

Reglerna som de är skrivna av SJJF och återfinns i systemboken:

 • Ta av dig skorna innan Du går in i dojon (träningslokalen) och ställ dem i ordning på avsedd plats. Ta av dig kepsen/mössan innan Du går in i dojon.
 • Du skall alltid hälsa (buga) när Du går in i och ut ur dojon eller på och av mattan. Du skall även hälsa på Din träningspartner före och efter träningen.
 • Håll alltid en god ordning i dojons alla utrymmen.
 • Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta och Du skall själv vara ren.
 • Du skall ha en hel och ren vit gi (träningsdräkt) gärna med Svenska Ju-Jutsuförbundets märke på vänster bröst. Använda överdrag som täcker din gi (träningsdräkt) om Du har gi på dig  utanför dojon.
 • Du skall alltid använda tofflor eller liknande till och från mattan.
 • Gå aldrig upp på mattan eller lämna mattan utan att meddela instruktören.
 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera Ju-Jutsutekniker på annan plats än i dojon och det skall ske under ordnade former med en ansvarig instruktör närvarande.
 • Du skall vara uppmärksam och bara träna det instruktören visar och säger.
 • Du skall inte göra motstånd när Din träningspartner skall öva in en ny teknik. Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp (avklappning) och omedelbart släppa Ditt grepp.
 • Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om du är tekniskt skickligare, utan hjälpa till så att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt.
 • Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt kunnande och inte prova svåra tekniker på någon som är mindre skicklig än Du själv.
 • Håll alltid uppsikt under träningen så att Du inte krockar med någon.Varje termin finns ett graderingstillfälle där man visar upp teknikerna till nästa bältesnivå inför instruktörer. Var och när gradering äger rum meddelas under träningsterminen men graderingen brukar vara någon gång under de sista tre veckorna i respektive termin.

För att gradera behöver du ha ett ju-jutsupass. För passet till kyu behövs två likadana kort i passfotostorlek där man ser att det är du. Till ett mon-pass behövs ett kort och knattepassen är utan foto.

Håll reda på ditt ju-jutsupass så att du hittar det till ditt nästa graderingstillfälle! Utan ju-jutsupass kan du inte gradera. Man använder passet också när man åker på läger eller genomför utbildning.  Grupp

För att gradera till knatte-grad, behöver eleven visa upp ett knattepass och betala graderingsavgift. Eleverna gör en uppvisning vid slutet av terminen och får diplom. Dessutom får man märka sitt bälte enligt nedan:

"Gradering markeras med ett 1cm rött tvärstreck för varje termin som eleven tränat. Strecken sys på vänstra änden av vitt bälte med det första 5cm från änden och de därpå följande med 1cm mellanrum."

 

För att gradera till Mon-grad gäller följande:

 • Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet (SJJF).
 • Visa upp giltigt monpass.
 • Vara minst 9 år fyllda men ej 15 år fyllda.
 • Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
 • Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
 • Graderingsavgift ska erläggas, då ingår diplom och bälte.

Kravet för teknisk färdighet gäller de tekniker i systemboken för Mon som är fastställt av SJJF. Boken kan köpas från klubbshoppen, annars kan man läsa vad som gäller på plats före eller efter träningspasset - fråga gärna instruktören.

Rekommenderad tid till graderingarna

Till de olika graderna finns följande rekommenderade minimitider:

6:e kyu - 5:e kyu   1 termin (vitt - gult)

5:e kyu - 4:e kyu   1 termin (gult - orange)

4:e kyu - 3:e kyu   1-2 terminer (orange - grönt)

3:e kyu - 2:a kyu   2 terminer (grönt - blått)

2:a kyu - 1:a kyu   2 terminer (blått - brunt)

1:a kyu - 1:a dan   2-3 terminer (brunt - svart)

 

Rekommenderad minimitid till 1:a dan är således 5 år med oavbruten träning. Alla tester till dangrader sker inför riksgraderingskommittén. En dangradering brukar ta cirka två timmar och under graderingen visas alla tekniker till den aktuella graden samt all kihon waza (grundtekniker) från samtliga tidigare grader.

För att få gradera till kyu-grad i ju-jutsu kai skall du:

 • Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet (SJJF).
 • Visa upp giltigt ju-jutsupass.
 • Vara minst 14 år gammal.
 • Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
 • Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
 • Erlägga graderingsavgift. (Diplom och bälte ingår).

Teknikerna för all grader från gult bälte till 5:e dan svart bälte finns i systemboken som kan köpas från klubbshop.

 
Svenska Ju-jutsuförbundets hemsida: www.ju-jutsukai.se

Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida: www.budokampsport.se

Svenska Ju-jutsu Federations hemsida: www.jujutsu.se

 

 
Besök oss på vår Facebooksida
och dela gärna sidan med dina vänner!